top of page
You Have The Power

You Have The Power

19,95 € Normale prijs
9,98 €Verkoopprijs

Geoff Liberman

 • Productinformatie

  Dit Engelstalige boek geschreven door Geoff Liberman is een verzameling van tips en tricks die Geoff in zijn 27 jarige carrière geleerd en gebruikt heeft.
  Eens je in de Netwerk Marketing business zit dan kan je dankzij dit boek je team helpen succesvol te zijn.

  Extra bij dit boek zijn 12 Video's die dieper ingaan op enkele hoofdstukken.

  Dit boek gaat over punten zoals:

  - Wat is netwerk Marketing
  - Het verschil tussen NM en een job
  - De kracht van duplicatie
  - Het verschil dat je maakt met 2 extra mensen in je team
  - Hoe omgaan met negativiteit
  - Leer uit te nodigen en wordt rijk
  - Van koud naar heet werkt niet
  - De vreemdeling is de expert
  - Het kookplaten systeem
  - Het zaadje van de grootheid

  Groei uw hersenen !

  --------------

  Ce livre anglais écrit par Geoff Liberman est une collection de trucs et astuces que Geoff a appris et utilisé au cours de ses 27 ans de carrière.
  Une fois que vous êtes dans le domaine du marketing de réseau, vous pouvez aider votre équipe à réussir grâce à ce livre.

   

  En plus de ce livre, il y a 12 vidéos qui approfondissent certains chapitres.

   

  Ce livre traite de points tels que:

   

  - Qu'est-ce que le marketing de réseau
  - La différence entre NM et un travail
  - Le pouvoir de la duplication
  - La différence que vous faites avec 2 personnes supplémentaires dans votre équipe
  - Comment gérer la négativité
  - Apprenez à inviter et à devenir riche
  - Du froid au chaud ne fonctionne pas
  - L'étranger est l'expert
  - Le système de cuisson
  - La graine de la grandeur

   

  Développez votre cerveau!

  -----------------------

  This English book written by Geoff Liberman is a collection of tips and tricks that Geoff has learned and used in his 27 year career.
  Once you are in the Network Marketing business, you can help your team to be successful thanks to this book.

   

  Extra to this book are 12 videos that go deeper into some chapters.

   

  This book is about points such as:

   

  - What is Network Marketing
  - The difference between NM and a job
  - The power of duplication
  - The difference you make with 2 extra people in your team
  - How to deal with negativity
  - Learn to invite and get rich
  - Cold to hot does not work
  - The stranger is the expert
  - The hob system
  - The seed of greatness

   

  Grow your brain!

 • Transportinformatie

  Verzendkosten/shipping: € 4

bottom of page